Sjötofta Hembygdsförening


Föreningen förvaltar kulturarven i Sjötofta:
Bygärde Gamla Prästgård (via Stiftelsen Bygärde Gamla Prästgård)
Ölkestorps Kvarnområde med två kvarnar och magasin.
Hembygdsparken med Domarringarna.
Hembygdsföreningens kulturföremål i Hembygdsmuseet som är inrymt på Gamla Bygärdes vind.

För att vi ska kunna arbeta vidare med vår strävan att bevara kulturmiljöerna arrangerar vi varje år midsommarfirande vid Bygärde i samarbete med andra föreningar. Vi ordnar kaffeserveringar i kvarnmagasinet vissa söndagar i juli månad samt kvarndagar. I Bygärde arrangerar vi Hantverksdagar, Juliveckorna, Sjötofta Marknad, julmarknad och cafébuffeér. Föreningen hoppas på Ert fortsatta stöd genom att medlemmar betalar medlemsavgifter och med hjälp med idéer och arbete för att bevara och använda vårt kulturarv på bästa sätt.

 

Som alla inser är alla större arrangemang inställda i år pga covid-19. Däremot tar vi gärna emot nya medlemmar. Se MEDLEMSAVGIFT.

 

Har Du gamla fotografier från Sjötofta från 1950 och framåt så tar Sjötoftaboksgänget gärna emot dem som lån. Utvalda foton kommer sedan med i den nya Sjötoftaboken.

Medlemsavgift för familj är 100 kronor och för enskild medlem 60 kronor.

Kvarnområdet vid Ölkestorp är alltid värt ett besök oavsett om där pågår en aktivitet eller inte. Det är alltid ett levande kulturområde.

 

Klicka här får Du veta mer....

 

Styrelse:
Ordförande: Christina Andersson
Vice ordförande: Kenneth Andersson
Sekreterare: Eva Hermansson
Kassör: Jöran Spångberg
Ledamot: Reimer Hygren
Ledamot: Hans Hermansson

 

Under 1991 tog Erling Leandersson fram en miniatyrlie som är tänkt att fungera som symbol för Sjötofta socken och dess hembygdsförening. Liarna skall enbart säljas i Sjötofta och kommer att framställas som grupparbete med Erling som gruppledare. Minatyrliarna såldes på julbazaren 1992. 1998 frågade man Johan på Ängarp om han kunde tänka sig att tillverka miniatyrliar eftersom Erling Leandersson inte längre hann och Ternof Gustafsson inte längre kunde. På Sjötofta Marknad 2003 såldes fler liar. Det har sålts cirka 170 liar.

 

Åter till startsidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg